Alicia Bruzzo

演员

全部53
电影28
剧集25
参演53
未上映
代表作
切:传奇的探究

剧情 / 纪录片 / 历史

参演 (饰:自己)

1997-05-02阿根廷上映

待我漫漫

剧情 / 爱情 / 家庭

参演 (饰:Clarita)

1983-08-11阿根廷上映

6.8

剧情

参演

1979-08-09阿根廷上映

Hola Crisis

剧情

参演

2015-09-03阿根廷开播

Premios Martín Fierro 2007

参演 (饰:Self - In Memoriam / (archive footage))

2007-05-23阿根廷上映

La mitad negada

参演

2005阿根廷上映

The Desire

爱情 / 剧情 / 悬疑

参演 (饰:Santillana / 25 episodes / 2004 / )

2004-04-19阿根廷上映

Doña Ana

参演 (饰:Ana)

2002阿根廷上映

Grandiosas

喜剧

参演 (饰:Self - Guest)

2002-01-07阿根廷开播

Sábado Bus

家庭

参演 (饰:Self - Guest)

1999-04-10阿根廷开播

Endless Summer

剧情 / 喜剧 / 爱情

参演 (饰:Grecia 'La Griega' / 229 episodes / 2000 / )

1998-01-12阿根廷上映

切:传奇的探究

剧情 / 纪录片 / 历史

参演 (饰:自己)

1997-05-02阿根廷上映

De mi barrio con amor

喜剧 / 爱情

参演 (饰:Margarita)

1996-06-20阿根廷上映

你将在阴影中

剧情

参演 (饰:Nadia)

1994-05-05阿根廷上映

Amores

剧情

参演

1992阿根廷开播

Alta comedia

爱情 / 剧情

参演 (饰: (1992-1995))

1991阿根廷上映

Atreverse

剧情

参演 (饰:Dalmira)

1990-03-07阿根廷开播

8.2

Vendedoras de Lafayette

剧情 / 爱情

参演 (饰:Carla / 29 episodes / 1988 / )

1988阿根廷上映

Libertad condicionada

剧情 / 爱情

参演 (饰:284 episodes / 1985)

1985阿根廷上映

Situación límite

剧情

参演

1984阿根廷开播

Los exclusivos del 11

剧情

参演

1984阿根廷开播

La pobre Clara

剧情 / 爱情

参演 (饰:Clara Escobar)

1984阿根廷开播

Tal como somos

爱情

参演 (饰:19 episodes / 1984)

1984-08阿根廷上映